Hollitscher z Hollenwarthu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 9. května 1900 Carla Hollitschera, veřejného společníka firmy Hekscher & Gottlieb v Berlíně, stejné firmy ve Vídni, firmy Hollitscher & Middleton v Londýně, místopředsedu rakousko-uherského pomocného spolku v Berlíně, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a pruského řádu Koruny III. třídy, do šlechtického stavu a listinou z 9. srpna 1900 mu byl udělen predikát Hollitscher šlechtic z Hollenwarthu (Hollitscher Edler von Hollenwarth) a erb:
 
Stříbrno-červeně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je černé kosmé břevno, ve druhém a třetím stříbrná lilie. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem AB IGNE IGNEM.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com