Hollán de Kislőd

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného roku 1866 povýšil 23. ledna 1882 císař František Josef I. Adolfa Hollána (*Zalaegerszeg, 12. října 1810, +Prešpurk, 6. dubna 1893), ministerského radu a ředitele zemské nemocnice v Prešpurku, spolu se syny Viktorem (*Szombathely, 13. dubna 1840, +Raszlavicza [dnes Raslavice, Slovensko], 5. ledna 1879, poslanec zemského sněmu), Sándorem (*Kiscell, 15. března 1846, +Budapešť 23. dubna 1919, státní tajemník) a Ernőem a dcerou Paulinou vzešlými z manželství s Józsefou Pingitzer, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát kislődi (de/von Kislőd] a erb:

Ve štítě je zlaté zúžené břevno provázené nahoře v modrém zlatou korunou zdobenou červenými drahokamy, dole v červeném zlatým lvem s červeným jazykem kráčejícím po třech zelených pahorcích postavených za sebou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená modrá křídla se zúženým zlatým břevnem, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 502; 69. kötet, 27-30 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com