Holitscher de Csetény

Listinou danou ve Vídni 15. června 1913 povýšil císař František Josef I. velkoprůmyslníka Pála Holitschera spolu se synem Gézou Lipótem Norbertem vzešlým z manželství s Verou Luizou Rózou Kornelius do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát csetényi (de/von Csetény) a erb:

Ve zlatě je pod modrou hlavou se třemi zlatými liliemi černý kůň držící mezi předníma nohama tři přirozené obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté blesky.

Listinou dano ve stejný den byl do uherského šlechtického stavu povýšen též jeho bratr Károly Holitscher, poslanec parlamentu, spolu s dcerami Klárou a Magdolnou vzešlými z manželství s Vilmou Paulinou Kemény, a byl jim udělen stejný erb a predikát.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 803 oldal; 73. kötet, 41-44 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com