Hofmann z Feuerspilu

Georg Hofmann byl Slezan ze Schwarzkau (dnes Świątkowice). Od listopadu 1641 studoval na pražské univerzitě filozofii, v květnu 1643 byl promován na bakaláře a v srpnu 1648 na magistra filozofie. Za obléhání Prahy Švédy roku 1648 se bojoval jako mušketýr v prvním oddíle studentské setniny pod velením desátníka Prusskowského. Účastnil se všech útoků a výpadů a podílel se na střežení hradeb. Za těžkých bojů sváděných o sýpku u novoměstských hradeb byl výbuchem granátu zraněn na noze a v obličeji, a to tak vážně, že byl delší čas téměř slepý. Za prokázané hrdinství byl jako jeden z prvních obránců města povýšen 23. února 1649 do šlechtického stavu s predikátem z Feuerspilu (von Feuerspil) a byl mu udělen erb:

Dělený štít. Nahoře polceno, vpravo v modrém poli zlatá iniciála F III korunovaná zlatou císařskou korunou, vlevo ve stříbrném poli je otevřené okno a v něm černý hořící granát. Ve spodním zlatém poli se třemi modrými šikmými vlnitými břevny červený dvouocasý lev. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, pravé děleno zlato-černě, levé stříbrno-červeně a mezi nimi rostoucí světlovlasý muž ve stříbrném kabátě, přes oči převázanou černou pásku s rozvlátými konci, držící se rukama horních částí křídel.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com