Hofmann von Gontowa

Karl Hofmann se narodil 8. listopadu 1862 ve Welsu v Horních Rakousích, ale domovsky příslušný byl do Prahy. Do armády vstupuje 24. listopadu 1879 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 5. 26. prosince 1879 se stává svobodníkem, 26. března 1880 svobodníkem titulárním desátníkem, 26. srpna 1880 desátníkem a 24. června 1881 desátníkem titulárním četařem. 18. srpna 1882 přechází k praporu polních myslivců č. 6 jako kadet podmyslivec titulární četař, 6. prosince 1882 se stává titulárním nadmyslivcem, 1. ledna 1883 kadetem nadmyslivcem a 1. prosince 1883 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1887, nadporučíka 1. května 1890. 1. února 1894 je převelen k praporu polních myslivců č. 30. Od 1. dubna 1894 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným, odkud se vrací k praporu 1. června 1895. 1. května 1898 je povýšen na hejtmana. Spolu s povýšením na majora je 1. listopadu 1910 přeložen k bosensko-hercegovinskému pěšímu pluku č. 3, v jehož řadách získává 1. května 1914 hodnost podplukovníka. 1. dubna 1915 je opět poslán na dovolenou s prozatímním výslužným, ale z té je povolán zpět k pluku 10. srpna 1915. 1. listopadu 1915 je povýšen na plukovníka. Po vypuknutí Velké války je povolán do pole, kde se účastní vojenských akcí v letech 1914–1917, výslovně jsou zmíněny pouze boje u hory Gontowa. Za více jak třicet let služby v armádě jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. ledna 1918 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 6. února 1918 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Gontowa a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý kozoroh s červenou zbrojí a jazykem. Dole je v černém obrněná paže držící meč, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly, Klenotem je rostoucí kozoroh ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com