Hofmann (1917)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. srpna 1917 povýšil císař Karel I. na základě Řádu Marie Terezie polního podmaršálka a sborového velitele Petera Hofmanna (*Vídeň 11. června 1865, +Vídeň, 7. května 1923) do stavu svobodných pánů. K vydání diplomu však nedošlo. 11. března 1919 požádal Peter svobodný pán von Hofmann prostřednictvím malíře erbů Friedricha Jungingera Státní úřad vnitra o vydání certifikátu, k němuž přiložil nákres a popis erbu:

V červeném štítě je stříbrné šikmé břevno provázené nahoře třemi zlatými hvězdami (1,2), z nichž horní hvězda je větší než obě spodní, dole vyniká z paty štítu proti levému okraji zeleně zarostlé pohoří. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí červený lev držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com