Hofmann (1887)

Rafael Hofmann se narodil v Praze 21. srpna 1842. Do válečného námořnictva dobrovolně vstoupil jako plavčík 16. března 1857 a 10. října byl přidělen na fregatu Schwarzenberg. Později byl (pravděpodobně z důvodu praxe a později povyšování) často překládán z lodi na loď. Po složení zkoušek v dubnu 1863 byl jmenován námořním elévem 1. třídy a v prosinci 1863 se stal námořním kadetem. Dne 20. července 1866 se účastnil námořní bitvy u ostrova Vis na fregatě Schwarzenberg a při této příležitosti byl vyznamenán stříbrnou medailí Za statečnost II. třídy. Roku 1870 dosáhl důstojnické námořnické hodnosti praporčíka řadové lodi a k 1. květnu 1879 povýšen na poručíka řadové lodi 1. třídy. 28. července 1879 mu bylo uděleno povolení oženit se s Emmou Schauovou na základě složení svatební kauce ve výši 12 000 zlatých. Sňatek byl uzavřen 19. října 1879. Roku 1880 se mu v Pule narodil syn Alfred Viktor Theodor a o dva roky později 1882 ve Vídeňském Novém Městě další syn Robert Eduard Rafael.
 
Roku 1887 byl Rafael Hofmann poručík řadové lodi 1. třídy a držitelem Služebního odznaku pro důstojníky I. třídy. Na základě třicetileté vojenské služby požádal císaře o nobilitaci a protože splňoval podmínku bezúhonnosti a účasti v boji s nepřítelem, bylo mu vyhověno. Predikát ani čestný titul „šlechtic“ (Edler) nežádal. Zato však k žádosti přiložil nákres a popis požadovaného erbu. Bez všech pochyb je v něm vyobrazen kostel sv. Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Novém Městě pražském. Tuto elegantní gotickou stavbu vycházející ze vzoru osmibokého pohřebního kostela Karla Velikého v Cáchách bylo sice možné nakreslit, ale mimořádně obtížné popsat pro potřeby heraldiky. Přesto byl erb schválen a listinou ze 30. dubna 1887 byl Rafael Hofmann povýšen do šlechtického stavu s predikátem von a byl mu udělen erb:

Štít rozdělený zvráceným vidlicovým křížem. V prvním černém poli je šikmo položená, provazem obtočená zlatá kotva s příčným břevnem. Druhé pole je červené s kamzíkem přirozené barvy ve skoku. Ve spodním modrém poli je zlatá stavba. Její prostřední část má lucernou zakončenou kopuli, lucernou je zakončena také menší kopule na pravé části, zatímco levá část je bez kopule jen s lucernou. Vše je postaveno na zdi zpevněné opěrnými pilíři a prolomené gotickými okny. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou zavřená křídla – přední dělené stříbrno-červeně, zadní obráceně.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com