Höfler

Císař František Josef I. povýšil 25. ledna 1873 Dr. Constantina Höflera narozeného roku 1811 v Memmingen v Bavorsku, vládního radu, profesora historie na pražské univerzitě, člena Panské sněmovny Říšské rady a rytíře řádu Františka Josefa, na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. srpna 1872 do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter/rytíř von a erb:

Polcený štít se špicí. Vpravo v modrém je stříbrné břevno provázené třemi stříbrnými hvězdami (2,1). Vlevo je v červeném stříbrný gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou. V zelené špici je stříbrný pelikán na (přirozeném) hnízdě krmící vlastní krví čtyři mláďata. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí gryf ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. pelikán s hnízdem ze štítu, přikrývadla zeleno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou: PATIENTIA ET LABORE.


Michla FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com