Hoffmann von Aspernburg

Hejtman Johann Hoffmann se narodil roku 1764 ve Württembersku. Během služby v rakouské armádě se účastnil celkem 15 tažení. Roku 1784 do Holandska, v letech 1787-1789 proti Turkům a pak v letech 1793-1796, 1798-1801, 1805, 1809 a 1814-1815 proti Francii. U Aspern byl raněn kartáčovou střelou do pravé ruky, přesto však vytrval v boji až do konce. 17. října 1822 jej za více jak 38 let služby císař František I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Aspernburg a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě do středu hledící černá orlice s červeným jazykem. 2. v modrém vyniká z levého okraje obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. 3. v modrém vyniká ze spodního okraje stříbrná kvádrová věž se zavřenou bránou dvěma okny vedle sebe a s cimbuřím o třech stínkách. 4. ve zlatě skála porostlá na vrchu trávníkem, v níž se otevírá vstup do jeskyně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem js rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v obou tlapách hořící granát.

Göbl, Michael: Die Schlacht von Aspern 1809 in Namen und Wappen. Ein regionales Ereignis der Weltgeschichte und seine heraldisch-symbolische Umsetzung.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com