Hoffmann de Vágujhely

Listinami danými v Gödöllő 23. října 1904 povýšil císař František Josef I. Samuela a Vilmose Hoffmanny, spolumajitele budapešťské přepravní firmy S. & V. Hoffmann  (Hoffmann S. & V. budapesti szallitási czég), do uherského šlechtického stavu. Spolu s Vilmosem jsou v jeho listině jako další přijemci uvedeny jeho děti Hugo, Frigyes, Otto, Viktor a Anna vzešlé z manželství s Henriettou Herzog. Byl jim udělen predikát vágujhelyi (de/von Vágujhely) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v červeném stříbrné vlnité břevno přeložené železnou kotvou, kterou nahoře vpravo doprovází zlatá hvězda, vlevo stříbrný půlměsíc rohy doprava. Vlevo je obrněné rámě držící v nahé pěsti stříbrný trojzubec. Dole v modrém pluje po zvlněné vodě zlatá „galej“ bez vesel se zlatými plachtami a červenými praporky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý korunovaný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě stříbrný trojzubec.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com