Hoffmann de Nagysötétág

Listinou danou ve Vídni 21. listopadu 1908 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Hugó Hoffmanna (16. února 1851 – 1914/1915), polního podmaršálka a přednostu oddělení na společném ministerstvu války, spolu se syny Gézou a Sándorem vzešlými z manželství s Pavlínou Trojanovou z Bylanfeldu, udělil jim predikát nagysötétági (dr/von Nagysötétág) a erb:

V modrém štítě je kosmo položená stříbrná důstojnická šavle překřížená stříbrným psacím brkem, obojí provázené vpravo zlatým hořícím granátem, vlevo třemi zlatými dubovými listy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 901, 961-963 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com