Hoffmann de Lőrincz

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Ischlu 17. srpna 1884 Jakaba Hoffmanna, statkáře v nógrádské župě, spolu s manželkou Sárou Diamant do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát lőrinczi (de/von Lőrincz) a erb:

V modrém štítě pod červenou hlavou se zlatou hvězdou mezi dvěma zlatými obilnými snopy je v modrém na zeleném trojvrší sova přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je paže oděná v červeném rukávu se zlatou manžetou držící hořící stříbrný hornický kahan. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou PRO REGE ET PATRIA.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 572-575 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com