Hoffmann (1916)

Georg Hoffmann se narodil 3. října 1862 v Plzni Georgu Hoffmannovi (*Vídeň, 9. února 1815, +3. ledna 1891), pensionovanému hejtmanovi a pražskému měšťanovi, který se roku 1856 oženil a Marií Vašátkovou (*1823) a 1. srpna 1879 obdržel domovský list v Plzni. Do armády narukoval 12. října 1879 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 21. 18. srpna 1882 se stává pěšákem titulárním desátníkem, 20. října 1882 kadetem pěšákem titulárním desátníkem. Kadetem desátníkem je od 6. prosince 1882, kadetem desátníkem titulárním šikovatelem od 6. ledna 1883 a kadetem zástupcem důstojníka od 1. července 1883. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1887, na nadporučíka je povýšen 1. listopadu 1890 a na hejtmana 1. května 1898. Spolu s povýšením na majora je 1. května 1910 převelen k pěšímu pluku č. 11, v jehož řadách se 1. listopadu 1913 stává podplukovníkem. 14. srpna 1914 je u Ljašenice na srbské frontě těžce zraněn do hlavy a do paže a na následky těchto zranění 3. prosince 1914 v Pardubicích umírá. Zanechal po sobě vdovu Annu rozenou Šmákal (*1872, Močovice), dcery Helene (*Močovice, 1894), Margareth (*Kutná Hora, 1895) a syna Georga (*Kutná Hora, 1895). Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. dubna 1916 císař František Josef I. vdovu a děti povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 31. ledna 1917 cíasař Karel I. udělil Anně, Heleně, Margareth a Georgovi von Hoffmann erb:

Ve zlatém štítě je černá kotva s (přirozeným) provazem provázená po stranách a nahoře vždy třemi přirozenými dubovými listy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – zlatě, levé zeleno – zlatě, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com