Hoffinger

Nejyvšším rozhodnutím ze dne 16. ledna 1841 císař Ferdinand I. povýšil do šlechtického stavu Karla Constantina Hoffingera, vládního radu při dolnorakouské zemské vládě. Listinou danou ve Vídni 9. února 1841 mu udělil predikát Edler von a erb:

Pod zlatou hlavou s vodorovně položenou Aeskulapovou holí o pěti sucích třikrát ovinutou zeleným hadem s červeným jazykem směřujícím hlavou vzhůru v modrém stojí levou nohou na zeleném trávníku zlatá rozkřídlená orlice s červeným jazykem držící pravým pařátem přirozenou trojramennou kotvu s jedním ramenem zabořeným do trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1858 jej císař František Josef I. povýšil do rytířského stavu, k čemuž mělo původně dojít u příležitosti odchodu na odpočinek (26. června 1848), ale nestalo se tak kvůli „otřesu života státu“. Listinou danou ve Vídni 22. dubna 1858 mu udělil titul Ritter von a polepšil erb:

Štít zůstal nezměněn. Na něm spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro - zlatými přikrývadly. Klenoty: I. původní klenot; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé opačně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com