Höfer von Heimhalt

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. prosince 1910 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Hanse Höfera (*Loket, 17. května 1843, +Vídeň, 9. února 1924), čestného doktora hornických věd, dvorního radu, řádného veřejného profesora na Hornické vysoké škole v Leobenu a čestného člena Korutanského muzea přírodní historie. Listinou danou ve Vídni 6. února 1911 mu udělil titul Edler, predikát von Heimhalt a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je v patě průřez zemí nahoře porostlé trávníkem, s obloukovými vrstvami pod sebou a s vrtem, z něhož tryská proud ropy, vše přirozených barev. Vlevo je ve zlatě vztyčený lední medvěd přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé zlaté, mezi nimi dvě zkřížená zlatá hornická kladiva.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com