Hoernes

Hermann Hoernes se narodil roku 1858 v Benátkách, ale domovsky příslušný byl do Vídně. Do armády byl odveden 25. srpna 1877 k pionýrskému pluku jako podpionýr. 30. června 1879 se stává titulárním desátníkem, od 18. srpna 1880 je kadetem desátníkem, 19. srpna 1880 kadetem šikovatelem a 1. listopadu 1880 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka nabývá 1. května 1882. 1. srpna 1883 je převelen k železničnímu a telegrafnímu praporu, v jehož řadách je 1. listopadu 1885 povýšen na nadporučíka, 1. května 1892 na hejtmana a postupně si vydobývá zásluhy v oblasti letectví. 1. května 1903 je přeložen k pěšímu pluku č. 59, 1. května 1905 je povýšen na majora, 23. dubna 1907 je převelen k pěšímu pluku č. 42 a 1. května 1909 dosahuje hodnosti podplukovníka, v kteréžto je k 1. říjnu 1911 poslán na odpočinek. Aktivován je po vypuknutí Velké války 26. září 1914 a umístěn u zeměbranecké pěší brigády č. 2, kde je povýšen 1. března 1915 na plukovníka. 1. dubna 1915 je podruhé poslán na odpočinek, ale už 8. července 1915 je znovu aktivován a přidělen k staničnímu a pevnostnímu velitelství v Tridentu, u něhož slouží do 30. června 1916. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem roku 1882 v Bosně a Hercegovině jej císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. srpna 1916 povýšil do šlechtického stavu. Listinou ze dne 10. února 1917 císař Karel I. udělil Hermannovi von Hoernes erb:

Ve zlatém štítě je červená kvádrová zeď s cimbuřím a se zavřenou bránou provázenou po obou stranách dvěma černými střílnami; zpoza zdi vynikají tři červené kvádrové věže s cimbuřím, prostřední je vyšší a širší, je prolomena dvěma černými střílnami a stojí na ní vzlétající černý orel přirozené podoby s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající kníratý muž v bosenském oděvu, krátké modré, zlatě obroubené kazajce, červené vestě, červeném fezu a v širokých modrých pytlovitých kalhotách přepásaný širokým koženým opaskem, za nímž má zastrčenou pistoli, držící v pravé ruce jatagan.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com