Hoenning-O’Carroll

Nejyvšším rozhodnutím ze dne 13. dubna 1911 císař František Josef I. povýšil do uherského baronského stavu Ottó Hoenning-O´Carrolla, mimořádného zplnomocněného vyslance, a Jánose Hoenning-O´Carrolla, penzionovaného majora. Listinou danou ve Vídni 3. dubna 1912 Ottóvi baronu Hoenning-O’Carrollovi a Jánosi baronu Hoenning-O’Carrollovi spolu se syny Károlyem a Zdenkem a dcerami Zsófií Margit, Zsófií Zoe, Annou, Johannou, Ilonou, Georginou a Christiane vzešlými z manželství s Gabriellou Seinsheim udělil erb:

Čtvrený štít. 1. a 4. v modrém stříbrná kotva (Hoenning). 2. a 3. ve stříbře dva do středu obrácení červení lvi držící mezi sebou meč se zlatým jilcem a záštitou (O’Carroll). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. stříbrná slepice s červenou zbrojí, hřebínkem a lalokem držící v zobáku ratolest se zelenými listy, přikrývadla modro – stříbrná; II. na dubovém pařezu se zelenými listy je přirozený sokol s rozpřaženými křídly, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine stříbrná páska s červeným okrajem a s černou devizou IN FIDE DEI ET IN BELLO FORTES.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 302, 674-676 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com