Hock

Císař František Josef I. povýšil dr. Karla Hocka, ministerského radu na ministerstvu obchodu a veřejných staveb, rytíře Leopoldova řádu, komandéra saského Albrechtova řádu a velkovévodského hesenského Ludvíkova řádu, na základě statut Leopoldova řádu do rytířského stavu. Listinou z 19. června 1852 získal predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
V modrém štítě vyrůstá ze skály v patě štítu zlatý jetelový kříž. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je na pravé je rostoucí zlatý liliový kříž, na levé pila s dovnitř obráceným ostřím. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem DURCH.
 
Císař František Josef I. později povýšil sekčního šéfa c. k. ministerstva financí dr. Carla rytíře von Hock, rytíře Leopoldova řádu a rytíře řádu Železné koruny II. třídy, důstojníka francouzského řádu Čestné legie, rytíře pruského řádu Červené orlice II. třídy, komandéra a komtura bavorského řádu Bavorské koruny, Württemberské koruny, Zähringerského lva a saského Albrechtova řádu, kurfiřtského hesenského Vilémova řádu, velkovévodského hesenského Ludvíkova řádu, parmského Konstantinova řádu sv. Jiří a parmského Ludvíkova řádu, emeritního doktora filozofické fakulty vídeňské univerzity, čestného člena rakouského Lloydu, člena-korespondenta Commission contrale de statistique v Bruselu a člena více učených společností, za jeho zásluhy do stavu svobodných pánů. Listinou z 2. prosince 1859 získal predikát svobodný pán (Freiherr von) a erb:
 
Ve zlatém štítě modrá špice, ve které se vidí ze skály v patě štítu vyrůstající zlatý jetelový kříž. V pravém poli je šikmo položená ruční pila přirozené barvy zuby obrácená do středu štítu, v levém pak bílý lomikámen. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní spočívá korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý liliový kříž mezi zlato-modře dělenými křídly. Na pravém křídle se pak vidí nebozez, na levém sochor, obojí přirozené barvy. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem DURCH zavěšená na zlaté arabesce. Štítonoši jsou dva šedovlasí a šedovousí muži ve staroněmeckých krojích. Pravý, který pravou rukou přidržuje štít a levou se opírá o nebozez, má šaty černé barvy, červený baret s modrým a zlatým perem, kapsu bílé barvy zavěšenou na opasku, červeně prořezávané krátké kalhoty a barevné punčochy, na pravé noze punčochu zlato-černě pruhovanou, na levé zlato-modře polcenou. Jeho černé boty jsou také červeně prořezávány. Levý štítonoš drží štít pravou rukou a v levé drží přes rameno položený sochor. Na hlavě má červený baret, černou, vpředu rozhalenou vestu, zlatý opasek, bílou košili a černé krátké kalhoty, jejichž spodní část je u pravé nohavice prořezávána bílou, u levé zlatou látkou. Pravou nohavici má staženou pod kolenem černo-zlatě pruhovaným podvazkem, pod kterým je zlatá mašle, levou pak bílým podvazkem, pod kterým je červená mašle. Na nohou má punčochy, pravou červeno-bíle pruhovanou, levou zlatou s modrým pruhem na holeni a nártu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com