Hoch von Höhneburg

Emil Hoch se narodil 18. října 1865 v sedmihradském Kronstadtu (dnes Braşov, Rumunsko), ale domovsky příslušný byl do Vídně. Do armády narukoval 18. října 1882 k pěšímu pluku č. 49 v nejnižší hodnosti. 26. října 1885 je převelen k pěšímu pluku č. 91, kde se 4. prosince 1886 stává titulárním svobodníkem, 2. dubna 1887 titulárním desátníkem, 18, srpna 1887 kadetem titulárním četařem, 25. března 1889 kadetem titulárním šikovatelem a 1. května 1889 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1890 spolu s přeložením k pěšímu pluku č. 77, v jehož řadách ještě dosahuje 1. listopadu 1894 hodnosti nadporučíka. K 1. květnu 1901 se dostává k pěšímu pluku č. 81, 1. listopadu 1902 je povýšen na hejtmana, 1. listopadu 1912 přechází k pěšímu pluku č. 13, 1. května 1914 se už jako major vrací k pěšímu pluku č. 81. 1 května je povýšen na majora a 1. listopadu 1915 na podplukovníka. Od 7. srpna 1914 velí praporu, s nímž se účastní 13. září srážky u Krakowiece a 8 října u Medynie. Od 13. do 30. října 1914 bojuje na Sanu, pak od 1. do 3. listopadu u Starého Miasta u Leżajsku, 17 listopadu u Parkoszowic v Ruském Polsku a 18. listopadu a poté ještě od 19. do 30. listopadu u Morska, rok končí bitvou u Limanowy od 11. do 13. prosince. V červnu a červenci 1915 je přidělen jako důstojník pro různé využití ke štábu 81. pluku a účastní se bojů ve východní Haliči u Halicze, při dobývání Dněstru, v bojích u Perłowců a na Złote Lipě. 19. září 1915 je jmenován velitelem záložního praporu 81. pěšího pluku. Za více jak třicet let služby v armádě jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. ledna 1917 do šlechtického stavu. Listinou ze dne 21. března 1917 udělil titul Edler, predikát von Höhneburg a erb:

V červeném štítě stojí na stříbrné skále stříbrný, černě kvádrovaný hrad s cimbuřím a s červenými střechami, v jehož středu se tyčí válcovitá věž prolomená v patře dvěma černými okny a dole černou bránou se zlatou polospuštěnou mříží, v každém křídle je věž provázena dvěma černými střílnami vedle sebe; v pravém rohu štítu je stříbrná lilie, v levém stříbrná hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva stříbrno – červeně dělené rohy, mezi nimi rostoucí červený lev s mečem.

Emil Hoch se 25. února 1905 oženil s Marií Hedwig Müller z Kolína, z manželství vzešel syn Robert Theodor Emil Maria narozený 10. října 1906.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com