Hlawáč von Rechtwall

Emanuel Hlawáč se narodil roku 1795 v Brně. Roku 1820 vstupuje do auditorské praxe, roku 1822 je jmenován plukovním auditorem u 7. švališérského pluku, získává hodnost nadporučíka a posléze rytmistra. Roku 1839 je jmenován štábním auditorem u generálního velitelství v Dalmácii, roku 1849 generálním podauditorm v Itálii. V této hodnosti se účastní tažení v Itálii, po jehož skončení je roku 1850 přidělen k chorvatsko-slavonskému zemskému generálnímu velitelství. 1852 je jmenován plukovníkem-auditorem a působí jako referent u všeobecného vojenského apelačního soudu, postupně získává vedení oddělení a stává se referentem při nejvyšším vojenském justičním senátu jako člen komise pro návrh nového vojenského trestního procesního řádu. Má též podíl na tvorbě jednacího řádu pro vojenské soudy. Po povýšení na generálního auditora roku 1863 působí jako předseda oddělení na ministerstvu války a jako referent při nejvyšším vojenském justičním senátu. Roku 1864 odchází na vlastní žádost na odpočinek. Listinou danou ve Vídni 20. března 1866 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Rechtwall a erb:

V modrém štítě je stříbrná kvádrová zeď, z jejíž předsunuté střední části vyrůstá postava Spravedlnosti se zavázanýma očima, ve stříbrném spodním a červeném svrchním šatu držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou a v levici zlaté miskové váhy v rovnováze. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je modré křídlo se stříbrnou hvězdou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com