Hlatky-Schlichter de Kopcsány

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. března 1906 obnovil císař František Josef I. uherské šlechtictví Lajosi Schlichterovi, obyvateli Győru a staviteli, upravil mu jméno na Hlatky-Schlichter a udělil mu predikát kopcsányi (de/von Kopcsány). Listinou ze dne 15. května 1906 jemu a jeho synům Károlyovi, Gyulovi a Lajosovi vzešlým z manželství s Eleonorou Horváth udělil erb:

V červeném štítě stojí na zeleném trávníku čáp držící v pravém pařátu oblý stříbrný kámen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je černé křídlo.

Listinou z 22. března 1907 obnovil císař uherské šlechtictví Gyulovi Schlichterovi, obyvateli Nyíregyházy, jeho synu Miklósovi vzešlému z prvního manželství s Józsou Taubinger a dětem Lajosovi, Teréz, Julii a Margit vzešlým z druhého manželství s Juliannou Hudák, a udělil jim stejný predikát se změnou jména a stejný erb.

Királyi Könyvek, 71. kötet,  558, 644-646, 736-737, 809, 810 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com