Hirschmann

Adam Hirschmann se narodil roku 1806 ve Schwarzenau v Dolních Rakousích. Do armády narukoval 16. prosince 1824 jako podraketýr. Nadraketýrem se stává 16. října 1826, kaprálem 10. srpna 1827, na ohněstrůjce je povýšen 1. července 1831 a na nadohněstrůjce 6. prosince 1837. 16. listopadu 1842 je jako podporučík převelen k 3. dělostřeleckému pluku, v této hodnosti se 1. listopadu 1845 dostává k 1. dělostřeleckému pluku, v jehož řadách dosahuje 26. června 1848 hodnosti nadporučíka. V letech 1848 a 1849 se účastní tažení v Uhrách proti tamním povstalcům (válečný plat pobírá od 9. října 1848 do konce prosince 1849), přičemž se zvlášť vyznamenal jako velitel jízdní baterie v bitvě u Kápolny 26. - 27. února 1849. Jeho podíl na vítězství v bitvě ocenil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. května 1849, kdy mu udělil Řád Železné koruny III. třídy (diplom 18. května 1849). 1. června 1850 je přeložen k 8. pluku pevnostního dělostřelectva, 1. listopadu 1850 se vrací coby hejtman 2. třídy k 3. dělostřeleckému pluku. 1. prosince nastupuje u raketového sboru (později přeměněného na raketový pluk) a 11. června 1854 získává hodnost hejtmana 1. třídy. Mezitím se 12. února 1851 oženil s Barbarou Heissler. Na základě Řádu Železné koruny a současně za třicetiletou nepřetržitou službu v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej František Josef I. povýšil 19. listopadu 1855 do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém je krajina sestávající se z šikmo protékající řeky s hlinitým břehem, na němž stojí vesnice s několika budovami s červenými střechami a kostelem s věží, za vesnicí se zdvíhá zelená hora. 2. v červeném na zeleném trávníku stojí kosmo do středu namířený kanon ze žlutého kovu na hnědé lafetě. 3. v červeném do středu obrácená obrněná pravá paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. 4. v modrém stříbrný jelen. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. paže ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. čtyři pera, dvě červená a dvě stříbrná, přikrývadla červeno – stříbrná.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com