Hirschler de Stomfa

Listinou danou ve Vídni 10. února 1909 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Ágostona Hirschlera, emeritního univerzitního profesora v Budapešti a ředitele všeobecné nemocnice, spolu se synem Frigyesem a dcerou Márií vzešlými z manželství s Márií Korányi de Tolcsva, udělil mu predikát stomfai (de/von Stomfa) a erb:

V červeném štítě leží na zeleném pahorku rozevřená kniha v hnědé vazbě, na jejímž vzdálenějším okraji sedí hnědá sova, před kterou je napříč přes knihu položena zlatá učenecká hůl ovinutá zeleným hadem; v pravém horním rohu je stříbrná lilie, v levém zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě hořící pochodeň.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 947 oldal; 72. kötet, 87-89 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com