Hirschfeld

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším listem 13. února 1877 povýšil císař František Josef I. listinou ze dne 12. června 1877 Ludwiga Hirschfelda narozeného roku 1830 v Praze, vládního radu a představeného Telegrafní korespondenční kanceláře, rytíře řádu Františka Josefa, císařského ruského Řádu sv. Stanislava II. třídy, Řádu italské koruny, velkovévodského bádenského Řádu zähringenského lva I. třídy, důstojníka Čestné legie a řeckého Řádu Spasitele a držitele otomanského Řádu Medžidie III. třídy, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je zlatý jelen dvanácterák. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí ženská postava s podvázanými blond vlasy a se zeleným věncem na hlavě oblečená ve stříbrném spodním šatu s hlubokým výstřihem a vyhrnutými rukávy, modrý svrchní šat má přehozený přes levé rameno a pak kolem boků, v pravici drží černé pisátko, jímž píše na stříbrnou tabuli, kterou drží v levé ruce a opírá si ji o bok; II. dvě složená křídla, přední modré, zadní zlaté, mezi nimi nahá pravá paže držící v pěsti tři zlaté oboustranné blesky.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com