Hirsch de Örményes

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. prosince 1912 povýšil císař František Josef Lipóta Hirsche výkonného ředitele „Franklinovy společnosti“ (Franklin Társulat) uherského literárního institutu a vydavatelství, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát örményesi (de/von Örményes). Listinou danou ve Vídni 17. září 1913 jemu a jeho dětem Ödönovi, Cornélii provdané za Sámuela Radó a Margit provdané za Miklóse Seidnera, vzešlým z manželství s Rózou Schwarz, udělil erb:

Pod stříbrnou hlavou s červenou hvězdou mezi dvěma červenými liliemi je v červeném položená zavřená kniha se zlatou vazbou a stříbrnou ořízkou a na ní skákající stříbrný jelen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící v pařátech dva černé tiskařské tampóny, které tiskne k sobě.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 690, 972, 973 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com