Hiersch

Listinou danou ve Vídni 25. října 1881 císař František Josef I. povýšil Tivadara Hiersche, rytmistra 7. husarského pluku ve výslužbě, který po desetileté službě v armádě působil jako právník v Ujvidéku (dnes Novi Sad, Srbsko), kde se stal městským radním, spolu se synem Tivadarem Menyhértem Ferenczem vzešlým z manželství s Amálií Goriupp, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V černém štítě je zlatý vyplašený jeřáb s červenou zbrojí držící v zobáku tři zlaté klasy a v pravém pařátu přirozený kámen. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. jeřáb ze štítu; II. zlatě obrněná paže držící v obrněné pěsti uherskou šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 496 oldal; 69. kötet, 550-554 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com