Heyszl z Heyszenau

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. ledna 1914 vdovu po Wilhelmu Karlu Georgu Heyszlovi (*23. dubna 1858; oo 17. prosince 1900, Hrušov), veliteli hulánského pluku Kaiser Franz Joseph č. 4, Emilii Karolinu rozenou von Ow (*28. srpna 1871, Hrušov) a její děti Heinricha Konstantina Emila Wilhelma (*9. září 1902, Hrušov) a Emilii Annu Marii (*25. dubna 1907, Hrušov) do šlechtického stavu. Diplomem ze 17. března 1914 jim udělil predikát von Heyszenau a erb, který byl udělen již 23. března 1885 c. k. majorovi Johannu von Heyszl (+1912), s čímž souhlasili pozůstalí synové Leopold a Gottfried von Heyszl:

V černém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící svisle v obou tlapách halapartnu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva černé rohy se třemi zlatými dubovými listy v ústí, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com