Herzel von Hertberg, Hertberg

Císař František Josef I. povýšil 3. dubna 1881 na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. února 1881 Lea Leopolda Herzela narozeného roku 1840 ve Vídni, velkostatkáře v Dolních Rakousích, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Herzel z Hertbergu/Ritter Herzel von Hertberg a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je polovina zlatého orla s červeným jazykem. Vlevo v červeném je stříbrné kosmé břevno provázené dvěma alpskými protěžemi přirozených barev. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jílcem a záštitou, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí stříbrný jednorožec se zlatou zbrojí a s červeným jazykem, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PERSEVERANDO ET SPERANDO.

22. dubna 1883 mu bylo císařem povoleno odložit příjmení a psát se jen rytíř z Hertbergu/Ritter von Hertberg.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com