Herrmann von Otavský

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. ledna 1898 povýšil císař František Josef I. místodržitelského radu Karla Herrmanna narozeného roku 1828 v Písku, u příležitosti jeho odchodu do výslužby, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 6. května 1898 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Otavský a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě černý rovnoramenný liliový kříž. Vlevo je v červeném stříbrné kosmé vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé je červené se třemi stříbrnými hvězdami, levé černé se třemi zlatými hvězdami.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com