Herlth

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. srpna 1859 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 9. března 1886 do rytířského stavu Antona Herltha narozeného v brně roku 1815, dvorního radu na odpočinku, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Polcený štít. Vpravo jsou v modrém tři zlaté hvězdy pod sebou. Vlevo ve stříbře roste na zelené půdě přirozená jedle. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená modrá křídla, na předním jsou hvězdy ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná.

Protože Anton rytíř von Herlth zůstal neženat, požádal o přenesení rytířského stavu a erbu na svého prasynovce Eduarda Donheimera-Herltha narozeného roku 1862, jehož adoptoval 14. února 1886, syna brněnského továrníka Mathiase Donheimera. Císař mu vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. srpna 1886. Plakátem ze dne 4. září 1886 byl Eduardu Donheimeru-Herlthovi udělen predikát rytíř/Ritter von a přiznán prastrýcův erb.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com