Hercz de Királd

Listinou danou v Budapešti 24. března 1892 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Zsigmonda Hercze, obyvatele Miskolce, majitele strojírny a ředitele Uhereké všeobecné kamenouhelné společnosti (Magyar Általános Kőszénbánya Társulat) a udělil mu erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě stojí na zeleném trávníku nakročený, dozadu se ohlížející černě oděný horník opírající se o hornickou hůl. Vlevo je v modrém zlaté břevno, nahoře doprovázené zlatým ozubeným kolem, dole na zeleném trávníku stříbrným kamenem, na němž stojí zlatý úl, ke kterému se slétají čtyři zlaté včely. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě hornický mlátek a želízko.

1. října 1896 mu císař udělil predikát királdi (de/von Királd).

24. července 1905 bylo Luczii Margit Erzsébet a Györgyi Miklósi Károlyovi Herczům de Királd povoleno změnit si příjmení na Királdy.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 357, 435-438, 902 oldal; 71. kötet, 415 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com