Henndt

Listinou danou ve Vídni 27. června 1651 císař Ferdinand III. povýšil Matthiase Henndta, písaře dvorní kuchyně arcivévody Leopolda Viléma, do šlechtického stavu a polepšil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném vynikají z oblaků po stranách dvě nahé spojené lidské paže držící společně tři zlaté obilné klasy. 2. a 3. v červeném zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva černé rohy, v jejichž ústí jsou zastrčena tři paví pera s modrými zrcátky, mezi rohy je vstříc rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící se tlapami za rohy.

Dle opisu listiny uchovávaného v Archivu hl. m. Prahy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com