Heller

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. září 1911 povýšil císař František Josef I. Leó Hellera, obyvatele Káhiry a místopředsedu tamního Rakousko-uherského podpůrného spolku, do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 11. února 1913 mu, spolu se syny Gusztávem Viktorem, Frigyesem a Edem a dcerami Alicí Márií a Márií Margit vzešlými z manželství s Ilonou Frias, udělil erb:

Pod modrou hlavou se stříbrnou růží jsou ve zlatě tři přirození levharti kráčející kosmo pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 72. kötet; 420, 869, 870 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com