Heintschel z Heineggu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne  1. března 1883 Felixe Heintschela narozeného roku 1819 v Jindřichovicích v Čechách, statkáře a továrníka, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 12. dubna 1883 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Heineggu/von Heinegg a erb:

Uvnitř černé bordury se šesti zlatými hvězdami (1,2,2,1), z nichž horní je větší než ostatní, děleno. Nahoře je v modrém zlaté kosmé břevno, dole je ve zlatě zelený jetelový čtyřlístek. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – černě, zadní zlato – modře.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com