Heine-Geldern, Heine

Císař František Josef I. povýšil Gustava Heineho, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a nositele dalších řádů, člena zemědělské, geografické a zoologicko-botanické společností ve Vídni, na základě statut řádu Železné koruny, který mu byl udělen kabinetním listem ze 14. ledna 1867 za jeho zásluhy a věrnost císařskému domu, do rytířského stavu. Listinou z 30. března 1867 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Čtvrcený štít. V prvním modrém poli jsou dva zkřížené meče se zlatou záštitou. Druhé pole je zlaté s červeným lvem. Třetí pole je červeno-zlatě polcené se zlato-černě polceným orlem. Ve čtvrtém modrém poli se vidí tři stříbrné hvězdy (2:1). Na štítě dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s modro-stříbrnými přikrývadly jsou zavřená křídla, přední dělené stříbrno-modře, zadní modro-stříbrně. Z levé s červeno-zlatými přikrývadly vyrůstá červený lev. Pod štítem je modrá páska se stříbrným heslem ALLES DURCH GOTT.
 
Císař František Josef I. později povýšil nejvyšším rozhodnutím z 24. září 1870 Gustava rytíře von Heine, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a nositele dalších řádů, člena zemědělské, geografické a zoologicko-botanické společností ve Vídni, majitele listu Fremdenblatt za jeho vlastenecké a úspěšné působení a vynikající zásluhy do stavu svobodných pánů, nejvyšším rozhodnutím z 30. října 1870 mu dovolil užívat jméno svobodný pán Heine-Geldern (Freiherr von Heine-Geldern) a polepšil mu erb:
 
Čtvrcený štít s modrým srdečním štítkem, ve kterém se vidí tři stříbrné hvězdy (2:1). První a čtvrté pole hlavního štítu je modré, každé se dvěma zkříženými meči se zlatou záštitou. Druhé a třetí pole je červeno-zlatě polcené se zlato-černě polceným orlem. Na štítě stojí koruna svobodných pánů, na které je korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená křídla, pravé stříbrno-modře a levé červeno-zlatě dělené. Štítonoši jsou dva červení lvi stojící na zlaté arabesce, na níž je zavěšena modrá páska se stříbrným heslem Alles durch Gott.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com