Heimroth von Hessfeld

Listinou danou ve Vídni dne 12. února 1898 císař František Josef I. povýšil Adolfa Heimrotha narozeného roku 1842 v Stulsku v Haliči, generálmajora a velitele 9. pěší brigády, za více jak třicet let služby v armádě (od 3. července 1859) s účastí v boji s nepřítelem (tažení roku 1859, roku 1866 boje na Verse) do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Hessfeld a erb:

Zúženým zlatým břevnem rozdělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, dole jsou v červeném tři stříbrné tlapaté křížky (z erbu jeho tchyně Roberty Linder von Bienenwald rozené Wipplar von Uschitz). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com