Hédervári de Hévizgyörk

Císař František Josef I. povýšil 14. února 1908 Somu Héderváriho, hlavního městského lékaře v Újpesti a hlavního honorárního lékaře Pest-Pilis-Solt-Kiskunské župy, spolu se syny Ernőem, Hugóem a Lehélem a dcerami Eugenií, Margit a Erzsébet vzešlými z manželství s Cecilií Luxenberg, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát hévizgyörki (de/von Hévizgyörk) a erb:

Ve stříbrném štítě vyrůstá z třikrát červeně a stříbrně dělené paty červený gryf držící v pravém předním pařátu zelený věnec. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 837, 928-930 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com