Hecht z Eledy

Wilhelm Hecht se narodil 9. listopadu 1852 v Praskolesích. 9. května 1872 vstoupil do rakousko-uherské armády jako myslivec při pluku polních myslivců č. 18. Jakožto plukovník při velitelství 7. sboru byl 1. května 1912 povýšen na generálmajora. Protože se nezúčastnil boje s nepřítelem, byl povýšen do šlechtického stavu až po uplynutí čtyřiceti let nepřetržité vojesnké služby 11. září 1912. Císař František Josef I. mu přitom udělil predikát von Eleda a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina červené orlice s černou zbrojí. Vlevo v červeném jsou pod sebou dvě prohnuté stříbrné štiky se zlatými ploutvemi obrácené hlavami k sobě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - zlatými a červeno - stříbnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě stříbrná rozevřená orlí křídla.

Generálmajor Wilhelm Hecht von Eleda zemřel ve Vídni roku 1933. S manželkou Adele rozenou Oppenheimer (*Magdeburg, 1871, +Berlín, 1908) měl dvě dcery, Margot a Elisabeth Helene, a syna Felixe Viktora, který zahynul na následky zásahu dělostřeleckým granátem v hodnosti poručíka na Corno di Cavento 15. června 1917 (http://www.cimeetrincee.it/hecht.htm).

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com