Hazai

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. září 1912 povýšil císař František Josef I. uherského ministra zeměbrany Samu Hazaie do uherského stavu svobodných pánů. Listinou vydanou 12. prosince 1912 jemu a jeho synům Bélovi a Miklósovi a dceři Iloně provdané za Sándora Szásze de Gyeres vzešlým z manželství s Márií Juhász udělil titul Nagyságos a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je rostoucí lev s červeným jazykem držící v pravici šavli se zlatým jilcem a záštitou, v levici stříbrnou svinutou listinu s přivěšenou zlatou pečetí provázený v pravém horním rohu stříbrnou lilií. Dole v modrém se na zeleném trávníku vzpíná stříbrný kůň s černým postrojem a sedlem, na němž sedí Maďar v generálské uniformě držící v pravici šavli a v levici uzdu provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdamu. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící oběma tlapami svitek ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. stříbrná orlice s černou zbrojí a s červeným jazykem, přikrývadla modro zlatá, červeno – stříbrná; III. zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem stojící na stříbrné arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou JUSTUS ET FIDELIS.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 680, 837-839 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com