Hausberger von Burgstallschrofen

Josef Hausberger se narodil 6. srpna 1867 v Zell am Ziller v Tyrolích. Do armády narukoval 1. října 1886 jako jednoroční dobrovolník k husarskému pluku č. 11. 1. dubna 1887 se stává titulárním desátníkem a 8. září 1887 titulárním strážmistrem. Pak je poslán do rezervy. 8. června 1888 se stává poručíkem v rezervě u hulánského pluku č. 11, jako důstojník z povolání je u tohoto pluku veden od 1. března 1889. Od 1. ledna 1890 do 31. července 1892 slouží u dragounského pluku č. 2, pak je poslán na dovolenou, odkud se do prezenčního stavu vrací 1. listopadu 1892. Od 1. prosince 1892 působí u dragounského pluku č. 1, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1893 nadporučíkem a 1. listopadu 1900 rytmistrem. 1. května 1904 je převelen k dragounskému pluku č. 4, 1. listopadu 1912 je povýšen na majora. 1. května 1913 přechází k dragounskému pluku č. 2, 1. května 1915 dosahuje hodnosti podplukovníka a 1. listopadu 1917 plukovníka. Po vypuknutí Velké války se účastní útoku u Gródku v Haliči a pozičních bojů u Sińkówa, Ciocănești v Bukovině a Grosescie. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. října 1918 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 9. listopadu 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Burgstallschrofen a erb:

V modrém štítě je zlatě obrněná paže držící šavli se širokým košem provázená vpravo nahoře zlatou hvězdou, vlevo nahoře zlatou růží, uprostřed štítu je zlatý křížek obklopený věncem zlatých paprsků. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý kůň s červeným jazykem. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PER ASPERA AD ASTRA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com