Haupt-Stummer de Buchenrode et Tavarnok

Smlouvou z 30. prosince 1887 adoptoval Ágoston (Augustin) svobodný pán Stummer de Tavarnok manžela své dcery Auguszty Lipóta Jenőho (Leopolda Eugena) Haupta šlechtice von Buchenrode. Adopci potvrdil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 7. dubna 1888, jíž na Lipóta Jenőho Haupta de Buchenrode spolu se syny Lipótem Györgyem Ágostonem (Leopoldem Georgem Augustem) a Ágostonem Jenőm Farkasem (Augustem Eugenem Wolfem) a dcerou Gertrud Borbálou Annou převedl uherský baronát, upravil mu jméno na buchenrodi és tavarnoki báró Haupt Stummer (baron Haupt-Stummer de Buchenrode et Tavarnok) a spojil erb Hauptů von Buchenrode s erbem Stummerů de Tavarnok:

Ve zlatém štítě je modré kosmé břevno se dvěma zlatými hvězdami, nad ním je kráčející černý lev s červeným jazykem, dole pluje doleva po moři  přirozená velryba dštící z nozder vodu. Uprostřed štítu je položen polcený srdeční štítek. Vpravo v třikrát šikmo zlatě a červeně polcené polovině roste na zlatém pahorku přirozený, zeleně olistěný buk. Vlevo v modrém vyrůstá ze stříbrného oblaku stříbrný vlk s červeným jazykem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté s černou kotvou, zadní modré, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí červeno – zlatě šachovaná orlice s červeným jazykem, přikrývadla červeno – zlatá, modro – stříbrná; III. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou PRORSUM.

 

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com