Haupt

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. května 1872 povýšil císař František Josef I. Simona Frigyese Haupta, sekčního šéfa na uherském ministerstvu domobrany za 44 let služby do uherského šlechtického stavu. Povýšený zemřel 9. dubna 1885, aniž by požádal o diplom. Ten byl vydán až jeho synovi, soudci Gyulovi Albertovi 11. února 1911 a byl mu jím udělen erb:

V modro – červeně polceném štítě je na stříbrném trojvrší přirozený jelen se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 436 oldal; 72. kötet, 399-100 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com