Haulik de Várallya

Císař Ferdinand I. povýšil listinou danou ve Vídni 30. března 1843 do uherského šlechtického stavu Georgia Haulika, doktora theologie, skutečného tajného radu, bývalého chorvatského bána a záhřebského biskupa, jeho bratra Emerika a synovce Georgia ml., syna jeho dalšího, už zemřelého, bratra Caspara. Udělil jim predikát de Várallya a erb:

Ve štítě je stříbrné kosmé břevno s kráčejícím medvědem provázeným vpravo nahoře červenou hvězdou, nad kosmým břevnem děleno červeno – zlatě s modrým břevnem, pod kosmým břevnem děleno modro – zlatě s červeným břevnem. Na štítě spočívá koruovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 67. kötet,  333-336 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com