Hauenschield-Bauer von Przerąb

Franz Karl Hauenschield se narodil roku 1818 v Lembergu v Haliči. Do armády byl odveden 28. prosince 1833 k pěšímu pluku č. 30 v nejnižší hodnosti. Od 29. ledna 1834 do 15. října 1840 je kadetem, podporučíkem II. třídy  je jmenován 16. října 1840, podporučíkem I. třídy 8. kvaětna 1844. 11. dubna 1848 je povýšen na nadporučíka a účastní se tažení do Itálie. S platností od 5. dubna 1849 je přeložen k 2. pěšímu pluku v hodnosti hejtmana II. třídy, 12. listopadu 1850 pak hejtmana I. třídy. 1. října 1856 je přeložen k 50. pěšímu pluku. 13. května 1859 je povýšen na majora a převelen k 6 pěšímu pluku, jehož velitelem, stejně jako velitelem doplňovacího okresu v Novém Sadu, se stává v dubnu 1860. Listinou ze 17. března 1864 jej císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Przerąb  a erb:

V červeném štítě je kosmo položený meč se zlatým jilcem a záštitou zaseknutý čepelí do vypouklého, dole zašpičatělého stříbrného štítu se zlatou obrubou pobitou hřeby, vše doprovázeno v levém horním rohu stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

Od 13. listopadu 1845 byl ženatý s Ernestinou Agnes sestrou Ferdinanda Bauera, pozdějšího ministra války (1825 - 22. července 1893), s níž měl syna Eugena Julia (* Lemberg 21. listopadu 1856) a dcery Elisu Herminu, Victorii Marii (* 1848) provdanou za nadporučíka Ottu Konstantina Bauera, jejíž synové Viktor a Otto Bauerové byli roku 1914 povýšeni do šlechtického stavu s prediátem von Schildhaue, a Camillu Luisu Julii (* 22. listopadu 1854), která se vdala za svého strýce Ferdinanda Bauera. Když Camilla ovdověla požádala 9. listopadu 1893 o přenesení  baronského titulu na svého bratra. Císař jí vyhověl a nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. listopadu 1893 povýšil Eugenia Julia Hauenschielda von Przerąb, dokotra práv a ministerského sekretáře na ministerstvu kultu a vyučování, jakožto synovce a zároveň švagra zemřelého ministra války, polního zbrojmistra Ferdinanda svobodného pána von Bauer, do stavu svobodných pánů. Listinou z 2. ledna 1894 mu upravil jméno a predikát na Freiherr Hauenschield-Bauer von Przerąb a povolil užívat spojený erb:

Štít polcen zlatou nití. Vpravo je v červeném vypouklý, dole zašpičatělý stříbrný štít se zlatě obroubeným okrajem pobitým hřeby, do něhož je zaťatá čepel kosmo položeného meče se zlatým jilcem a záštitou, vše provázené v levém horním rohu stříbrnou hvězdou. Vlevo je v modrém zlaté břevno provázené třemi zlatými terči s černým středem s třemi černými kruhy kolem (2,1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě rozevřená modrá křídla se zlatým břevnem, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – zlatá; III. obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com