Harovník ze Sferinu

Fabián Václav Harovník pocházel z vážené staroměstské měšťanské rodiny. Jeho otec Jan Adam († zřejmě 1630) působil jako knihař na Starém Městě pražském.121) Fabián Václav studoval malířství. Roku 1635 se stal staroměstským měšťanem, do zdejšího malířského cechu byl ale přijat až roku 1650. Roku 1639, kdy Praze hrozilo nebezpečí ze strany vojsk švédského generála Banéra, se účastnil obrany města jako poddůstojník-furýr, tuto funkci zastával v měšťanských sborech až do roku 1645. Za obležení města roku 1648 vyzbrojil na své náklady dva malířské tovaryše a několik týdnů, dokud mu prostředky vystačily, je vydržoval. Navíc nechal jeden svůj dům stojící poblíž městských hradeb rozbořit a všechny trámy a ostatní vhodný materiál z něj dal k dispozici na vylepšení opevnění města. Za tyto své zásluhy byl roku 10. ledna 1654císařem Ferdinandem III. povýšen do českého vladyckého stavu. Zároveň mu bylo mu potvrzeno přijetí k predikátu a erbu jeho strýce Jana Sferina ze Sferinu, který spolu s Jakubem Sferinem získal 23. srpna 1590 od Rudolfa II.:

Dvakrát polcený štít. Pravé pole zlato-černě děleno - nahoře kohout popelavé barvy stojící na modrém globu se zlatým stojanem ve spodním poli. V prostředním modrém poli se vidí tři zlaté hvězdy nad sebou. Levé pole je červené se stříbrným kosmým břevnem. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý zlato-černě dělený, levý červený se stříbrným kosmým břevnem, a mezi nimi kohout popelavé barvy stojící na zemské sféře z pravého pole štítu.

Fabián Václav Harovník ze Sferinu patřil po skončení třicetileté války mezi nejvyhledávanější malíře a freskaře. Pracoval mj. na zámcích v Náchodě, Mníšku pod Brdy a Novém Městě nad Metují. Zemřel roku 1683.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com