Harmatzy-Simon

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. dubna 1912 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Dezsőho Harmatzyho, oborového radu na ministerstvu zeměbrany, a Lóránta Harmatzyho, pobočního tajemníka na ministerstvu vnitra, a změnil jim jména na Harmatzy-Simon. Listinou danou ve Vídni 11. května 1912 jim udělil erb:

V patě modro – zlatě polceného štítu je zelené trojvrší, na něm jsou dva do středu obrácení lvi opačných tinktur s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící oběma předními pařáty meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 560, 686-688 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com