Haraminchich

Listinou danou ve Vídni 11. listopadu 1808 povýšil císař František I. do uherského šlechtického stavu Emerika Haraminchiche, podprokurátora Záhřebského komitátu a soudního porotce turopoljské šlechtické obce a udělil mu erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý gryf držící v předních tlapách bipennis (v miniatuře pojata jako halapartna). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 62. kötet, 518-523 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com