Hansmann von Zugna-Torta

Adolf Hansmann, narozený 12. října 1861 v Hermannstadtu (Nagyszében, dnes Sibiu, Rumunsko), c. k. generálmajor a velitel zeměbranecké horské brigády č. 5, padl 28. června 1916 na italské frontě u Zugna-Torty. 6. prosince 1894 se v Hermannstadu oženil s Regine Elisabeth Singer (*Hermannstadt 18. září 1862), s kterou měl syny Lothara Adolfa (*Vídeň, 25. listopadu 1897), fendrycha u střeleckého pluku č. 5, a Walthera Friedricha (*Vídeň, 19. dubna 1899), námořního kadeta na lodi Szigetvár, od 1. srpna v činné službě na lodi, a dceru Adolfine Elisabeth (*Vídeň 2. prosince 1901). 6. března 1918 vdova zažádala o udělení šlechtického stavu pro sebe a své děti s predikátem von Zugna-Torta a s erbem:

V červeném štítě je do středu zasahující zlatá špice s červenou volnou věží s otevřenou bránou převýšenou oknem, provázená po stranách dvěma stříbrnými protěžemi se zlatým semeníkem a nahoře stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými (dle popisu, dle vyobrazení červeno – zlatými) přikrývadly. Klenotem je vynikající černá obrněná paže držící v obrněné pěsti černý meč.

Císař Karel I. ji vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. září 1918, diplom však už nebyl vystaven a poplatek 600 K za jeho vyhotovení byl vrácen 12. února 1919.

AVA.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com