Hanl von Kirchtreu (1873)

Krátce po svém povýšení požádal královéhradecký biskup Karl Borromaeus svobodný pán Hanl von Kirchtreu o přenesení baronátu na svého synovce Carla Hanla, místodržitelského radu a okresního hejtmana v Prachaticích. Ministr vnitra Josef svobodný pán Lasser von Zollheim doporučil povýšení biskupova synovce, avšak pouze do šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. června 1873 povýšil císař František Josef I. z obzvláštní milosti Carla Hanla do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 29. července 1873 mu císař udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Kirchtreu a erb:

Čtvrcený štít 1. a 4. ve zlatě na zeleném trávníku kráčí přirozený černý kohout (se zlatou zbrojí, lalokem a hřebínkem). 2. a 3. v modrém tři zlaté hvězdy (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je kohout ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com