Handschuh von Handtenau

Adolf Handschuh se narodil 2. května 1844 ve Vídni. Do armády vstoupil 1. září 1864 jako podporučík 2, třídy u pěšího pluku č. 17. 12. května 1866 se stává poručíkem 1. třídy a v této hodnosti se účastní tažení do Itálie a bitvy u Custozzy. 1. února 1872 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným. K 17. pěšímu pluku se vrací 1. března 1873, aby byl 1. ledna 1874 opět odeslán na dovolenou s prozatímním výslužným. 1. února nastupuje jako učitel na Vojenskou vyšší školu v Hranicích na Moravě a 1. května 1876 je povýšen na nadporučíka. 1. prosince 1877 je převelen na Vojenskou akademii ve Wiener Neustadt, kde 1. listopadu 1882 získává hodnost hejtmana 2. třídy a 1. května 1886 hejtmana 1. třídy. 1. února 1888 odchází na říšské ministerstvo války, odkud 18. září 1893 přechází na Vojenskou technickou akademii. 1. listopadu 1893 je povýšen na majora a v této hodnosti se 25. srpna 1895 ujímá velení Vojenské nižší školy v Eisenstadtu. 1. května 1899 získává hodnost podplukovníka. Za více jak třicet let služby v armádě jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 12. července 1900 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Handtenau a erb:

V červeném štítě je stříbrná krokev provázená nahoře dvěma stříbrnými hvězdami a dole obrněnou paží držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená červená křídla, pravé se šikmým, levé s kosmým stříbrným břevnem, mezi nimi vyniká obrněná ruka s mečem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com